Kjøpsprosessen

Det er ingen ekstra kostnad ved å benytte Eurosol AS sin tjeneste. Vi har lang erfaring i å jobbe med utbyggere på Nord-Kypros og kan plukke ut passende prosjekter for kunden, slik at problemer unngås!

Etter å ha funnet den eiendommen som som kunden ønsker å kjøpe, så skal kjøperen alltid henvende seg til et advokatkontor på Nord-Kypros, som på vegne av kunden tar hånd om hele kjøpsprosessen.

Eurosol AS har lang erfaring i å samarbeide med Advokatfirma Talat Kursat og Advokatfirma Naomi Mehmet, og vi kan anbefale begge disse advokatfirma.

Advokaten skriver en POA (Power Of Attorney) som tinglyses og gir advokaten fullmakt til å forhandle på vegne av kunden. Dette gjelder enten man kjøper ny eiendom, brukt eiendom, eller eiendom som ennå ikke er bygget.

Det er vanlig å betale utbygger eller selger av eiendommen, et depositum på 1000 eller 2000 Britiske pund. Denne summen betales direkte til utbygger, eller gjennom advokaten. Dette sikrer at eiendommen ikke kan reserveres / kjøpes av andre potensielle kjøpere. Depositum trekkes fra kjøpsprisen. Eiendommer på Nord Kypros markedsføres vanligvis av flere meglere og agenter, og ved å betale et depositum så taes eiendommen vekk fra markedet.

Advokaten undersøker i Landregisteret og får en utskrift derfra som viser hvem som eier eiendommen, om det er utstedt skjøte på eiendommen, om det er heftelser på eiendommen, størrelse på eiendommen og ellers alt rundt tidligere eierskap. Etter ca 14 dager så utstedes det en kjøpekontrakt, der denne informasjon vedlegges.

Etter at kunden har signert kjøpekontrakten, så skal kjøpekontrakten innen 21 dager registreres i Landregisteret. Samtidig sender advokaten inn en søknad til myndighetene på Nord-Kypros om kjøp av eiendom. Kjøperen skal også registreres på "Tax office", eller skattekontoret. Notarius Publicus stempler alle dokumenter og vedlegg, slik at de blir offisielle.

Dette betyr at kjøper nå er 100% beskyttet mot at selger tar opp lån på eiendommen, eller selger eiendommen om igjen til annen kjøper.

Advokaten trenger deretter en vandelsattest utstedt på Engelsk fra kjøperens lokale politi kontor i Norge, samt dokumentasjon på bolig adresse i Norge. Dette kan være kopi av telefonregning, strømregning eller andre offentlige regninger eller papirer. Etter dette søker advokaten om å få skjøte på eiendommen. Selve skjøtet utstedes vanligvis i løpet av 12 - 18 måneder.

All tomt og alle eiendommer, både på nordsiden og sørsiden av Kypros er registrert i Landregisteret. Skulle noen senere komme og kreve eiendomsrett på eiendommen så må dette dokumenteres skriftlig ved utskrift fra Landregisteret. Dersom det viser seg at eiendommen faktisk eies av personer fra Sør-Kypros så vil de gjennom domstolen "Immovable Property Commission" kunne kreve oppgjør direkte fra den Tyrkiske stat, noe som da blir innvilget, uten at kjøper av eiendommen blir skadelidende.

Har du spørsmål om Kjøpsprosess?

Send oss en melding i skjemaet under, og vi vil svare deg så snart som mulig. Du kan også ringe oss på (+47) 456 11 000

Vennligs fyll inn navn Vennligs fyll inn telefonnummer Vennligs fyll inn epostadresse